mage tarmklinikken

aktuelt

Tømming av tarmen før koloskopi

God tømming av tarmen er vesentlig for å kunne gjennomføre en god undersøkelse.

PLENVU

Dette er et reseptfritt legemiddel som du kjøper på apoteket. Husk å kjøpe tømmingsmiddelet i god tid før undersøkelsen.

Forberedelser

Forutsetningen for en vellykket undersøkelse er at tarmen er helt ren. Det er viktig at du ikke bruker jerntabletter eller multivitaminer de siste 7 dagene før undersøkelsen.

Har du diabetes og bruker insulin, bør du kontakte egen lege hvis du har behov for veiledning. Gi også beskjed til oss på tlf 370 20083.

Bruker du blodfortynnende legemidler (f eks Eliquis, Xarelto, Lixiana, Marevan eller Pradaxa), eller går på to av nevnte blodfortynnende legemidler; Plavix, Albyl-E og Persantin, må du også ringe oss.

Mat

Uken før undersøkelsen skal du unngå fiberrikt brød eller kornblandinger med hele frø, frørike frukter/grønnsaker (for eksempel. vannmelon, druer, tytterbær, bringebær, multer, kiwi, karve).

Plenvu bruksanvisning:

Plenvu bruksanvisning pdf

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og beskrivelse.