mage tarmklinikken

aktuelt

Rektosigmoidoskopi

En undersøkelse av endetarmen og nedre del av tykktarmen ved hjelp av et styrbart og bøyelig kikkertliknende instrument som kalles et koloskop. Instrumentet er ca 1,4 meter langt og fingertykt. Legen kan med det påviser eller utelukker sykdom i disse organene.

 

Hvorfor rektosigmoidoskopi?

Friskt blod i avføringen og smerte i endetarmsregionen kan gi mistanke om sykdom i endetarmen eller nederst del av tykktarmen. Rektosigmoidoskopi er en undersøkelse som gir nøyaktig informasjon om forhold i disse organene og kan være et nyttig hjelpemiddel til å avklare og følge opp ovenfor nevnte symptomer. Legen som utfører undersøkelsen har ansvaret for at det er faglig grunnlag for å gjennomføre den.

 

Forberedelser til undersøkelsen

Tømming med Klyx:

Endetarmen tømmes med Klyx 240ml som fås kjøpt på apoteket uten resept. Tømmingen foretas 2 timer før undersøkelsen eller tidligere samme dag hvis lang reise. Du behøver ikke møte fastende til denne undersøkelsen.

 

Tømming med Citrafleet / Picoprep:

Tømming med Citrafleet / Picoprep

 

Dersom du har gjennomgått alvorlig sykdom eller større operasjoner de siste 3 månedene før undersøkelsen må du informere legen.

Det er også meget viktig å informere legen om du er gravid.

Blodfortynnende medikamenter øker blødningsfaren ved prøvetaking. Gi derfor beskjed om du bruker slike medisiner.

Det er alltid lurt å ta med liste over dine faste medisiner til legebesøket.

 

 

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen påbegynnes i venstre sideleie, deretter fortsettes det oftest på ryggen. Koloskopet føres forsiktig gjennom endetarmen og videre gjennom nederst tredje del av tykktarmen og frem til tverrtykktarmen. Undersøkelsestiden er mellom 10 til 20 minutter. minutter.

Undersøkelsen utføres i de fleste tilfeller raskt og uten bedøvelse. Sammenvoksninger etter tidligere operasjoner og svært svingete tarm kan hos noen gjøre undersøkelsen teknisk vanskelig og smertefullt. I så tilfelle kan man få hurtigvirkende avslappende og smertestillende medikamenter intravenøst. Man kan da ikke kjøre bil inntil 12 timer etter undersøkelsen. Gi oss beskjed om kjent allergi for bedøvelsesmidler.

 

Komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner ved rutine rektosigmoidoskopi forekommer meget sjeldent. Det er svært liten risiko for at det kan oppstå blødninger, små rifter eller hull ved vevsprøvetaking og fjerning av polypper fra tarmen. Dette kan i så tilfelle nødvendiggjøre sykehus innleggelse og meget sjeldent operasjon.

Hvis du etter undersøkelsen får kraftige magesmerte, blodig avføring eller annet ubehag av betydning må du kontakte oss direkte. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, må du kontakte lokal legevakt eller fastlege.

 

Etter undersøkelsen

Hvis du har fått beroligende medikamenter er det legen som avgjøre når du kan forlate klinikken.

Hvis du har fått fjernet polypper skal du alltid faste de første 2 timene etter undersøkelsen.

Dersom det er tatt vevsprøver fra tarmslimhinnen skal du faste minst 1 time etter undersøkelsen.

Dersom du ikke få annet beskjed av legen kan du spise normalt deretter.