mage tarmklinikken

aktuelt

Koloskopi

 

En undersøkelse av tykktarmen og eventuelt nedre del av tynntarmen ved hjelp av et styrbart og bøyelig kikkertliknende instrument som kalles et koloskop. Instrumentet er ca 1,4 meter langt og fingertykt. Legen kan med det påvise eller utelukke sykdom i disse organene.

 

Hvorfor koloskopi?

Smerte i magen, oppblåsthet, forstoppelse, diare, blod i avføringen, lav blodprosent, vekttap og en rekke andre symptomer kan gi mistanke om sykdom i tykktarmen eller siste del av tynntarmen. Koloskopi gir nøyaktig informasjon om forhold i disse organene og kan være et nyttig hjelpemiddel til å avklare og følge opp ovenfor nevnte symptomer. Koloskopi regnes fortsatt å være den mest nøyaktige metoden for å oppdage eller utelukke tykktarmskreft. I familier med økt forekomst av denne type kreft kan koloskopi være indisert selv om man ikke har tarmsymptomer.

Legen som utfører undersøkelsen har ansvaret for at det er faglig grunnlag for å gjennomføre den.

 

Forberedelser til undersøkelsen

En forutsetning for en vellykket koloskopi er at tarmen er tom og ren. En uke før undersøkelsen må du ikke spise frokostblandninger og brød som inneholder helkorn og frø for eksempel linfrø, kli, sesamfrø eller solsikkerfrø. Dette fordi disse blir liggende igjen i tarmen selv etter man har brukt tømningsmiddel. Bortsett fra dette skal man spise normalt inntil dagen før undersøkelsen.Blodfortynnende medikamenter øker blødningsfaren ved prøvetaking. Gi derfor beskjed om du bruker slike medisiner.

Selve tarmtømmingen utføres dagen før undersøkelsen.

Se egen veiledning Tømming av tarm med Citrafleet/Picoprep  eller Tømming av tarm med Plenvu 

Dersom du har gjennomgått alvorlig sykdom eller større operasjoner de siste 3 månedene før undersøkelsen må du informere legen. Det er også meget viktig å informere legen om du er gravid.Ta med liste over dine faste medisiner til legebesøket.

 

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen påbegynnes i venstre sideleie, deretter fortsettes det oftest på ryggen. Koloskopet føres forsiktig gjennom endetarmen og videre gjennom hele tykktarmens lengde. Tykktarmen varierer i lengde, svingninger og leie. På grunn av dette varierer undersøkelsestiden fra 10 til 40 minutter. Koloskopi utføres i de fleste tilfeller raskt og uten bedøvelse. Sammenvoksninger etter tidligere operasjoner og svært svingete tarm kan hos noen gjøre undersøkelsen teknisk vanskelig, tidskrevende og smertefullt. I så tilfelle kan man få hurtigvirkende avslappende og smertestillende medikamenter intravenøst. Man kan da ikke kjøre bil inntil 12 timer etter undersøkelsen. Gi oss beskjed om kjent allergi for bedøvelsesmidler.

 

Komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner ved rutinekoloskopi forekommer meget sjeldent. Det er svært liten risiko for at det kan oppstå blødninger, små rifter eller hull ved vevsprøvetaking og fjerning av polypper fra tarmen. Dette kan i så tilfelle nødvendiggjøre sykehus innleggelse og meget sjeldent operasjon.

Hvis du etter undersøkelsen får kraftige magesmerte, blodig avføring eller annet ubehag av betydning må du kontakte oss direkte. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, må du kontakte lokal legevakt eller fastlege.

 

Etter undersøkelsen

Hvis du har fått beroligende medikamenter er det legen som bestemmer når du kan forlate klinikken.

Hvis du har fått fjernet polypper skal du alltid faste de første 2 timene etter undersøkelsen.

Dersom det er tatt vevsprøver fra tarmslimhinnen skal du faste minst 1 time etter undersøkelsen.

Dersom du ikke få annet beskjed av legen kan du spise normalt deretter.