mage tarmklinikken

aktuelt

Gastroskopi

En undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm ved hjelp av et styrbart og bøyelig kikkertliknende instrument som kalles et gastroskop. Instrumentet er ca 1 meter langt og blyanttykt. Legen kan med det påvise eller utelukke sykdom i disse organene.

 

Hvorfor gastroskopi?

Smerte i øvre del av magen, sure oppstøt, halsbrann, svelgvansker, kvalme, oppkast, dårlig matlyst, diare, lav blodprosent, vekttap og en rekke andre symptomer kan gi mistanke om sykdom i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Gastroskopi gir nøyaktig informasjon om forhold i disse organene og kan være et nyttig hjelpemiddel til å avklare og følge opp ovenfor nevnte symptomer.

Legen som utfører undersøkelsen har ansvaret for at det er faglig grunnlag for å gjennomføre den.

 

Forberedelser til undersøkelsen

Det er svært viktig at magesekken er tom for matrester og væske før gastroskopi utføres. Legen får da god oversikt over slimhinnen som undersøkes. Samtidig reduseres risikoen for at man kaster opp under gastroskopien. Oppkast kan i verste fall havne i luftveiene.

Du skal ikke spise de siste 8 timene før undersøkelsen, men kan drikke klare væsker (saft, te, vann og liknende) inntil 3 timer før undersøkelsen. Har du time før kl 10.00, bør du ikke spise etter kl 20.00 dagen før. Du må ikke røyke de siste 3 timene før undersøkelsen.

Du kan ta dine faste medisiner inntil 2 timer før undersøkelsen.

Dersom du har gjennomgått alvorlig sykdom eller større operasjoner de siste 3 månedene før undersøkelsen må du informere legen.

Blodfortynnende medikamenter øker blødningsfaren ved prøvetaking. Gi derfor beskjed om du bruker slike medisiner.

Det er alltid lurt å ta med liste over dine faste medisiner til legebesøket.

 

Gjennomføring av undersøkelsen

Gastroskopi oppleves vanligvis som ubehagelig men ikke smertefullt. Undersøkelsen er vanligvis gjennomført innen 5 minutter.

Like før undersøkelsen startes får du tilbud om lokalbedøvende spray i svelget. Dette kan lette ubehaget ved undersøkelsen. Effekten varer ca en halvtime.

Eventuelle tannproteser tas ut og du får en plast bitering mellom tennene for ikke å skade instrumentet. Du legges i venstre sideleie og så startes undersøkelsen.

Gastroskopet føres langsomt og forsiktig inn gjennom munnen til spiserør. Denne delen av undersøkelsen oppleves som mest ubehagelig. For å redusere tendens til brekninger er det viktig at du konsentrerer deg om å puste jevnt og rolig. 

Gastroskopet føres så videre til spiserør, magesekk og tolvfingertarm og slimhinnen undersøkes. Ved funn kan det tas vevsprøver smertefritt fra slimhinnen til videre undersøkelse.

 

Komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner ved rutinegastroskopi forekommer meget sjeldent. Det er svært liten risiko for at det kan oppstå blødninger, små rifter eller hull ved vevsprøvetaking og fjerning av polypper fra spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Dette kan i så tilfelle nødvendiggjøre sykehus innleggelse og meget sjeldent operasjon.

Hvis du etter undersøkelsen få magesmerte, blodig oppkast eller annet ubehag av betydning må du kontakte oss direkte. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, må du kontakte lokal legevakt eller fastlege.

 

Etter undersøkelsen

Hvis du har fått lokalbedøvelse i svelget, må du vente minst en halv time før du spiser eller drikke.

Hvis det er tatt vevsprøve fra tarmslimhinnen må du vente minst en time før du spiser eller drikke.