mage tarmklinikken

aktuelt

Priser


Vi har driftstilskuddavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Pasienter henvist fra egen lege betaler normal egenandel for avtalespesialister.


Gjeldende satser:

  • Egenandel kr. 345,-
  • Prøveforsendelse kr. 54,-
  • Hurtigtest Helicobakter pylori kr. 50,-
  • Utgifter til forbruksmarteriell ved gastroskopi og koloskopi kr. 120,- til kr. 171,-.


I tillegg kan det tilkomme kostnader til engangsutstyr og medisiner. Dette gjelder blant annet ved vevsprøver,  polyppfjerning og evt smertestillende behandling.